Home     |     Tarieven     |     Contact     |     Privacybeleid (pdf)     |     Klachtenreglement (pdf)     |

Home

Mensen die om verschillende redenen hun financiën niet meer kunnen beheren, kunnen zich richten tot een bewindvoerder. Deze neemt het financiële reilen en zeilen van de betreffende persoon op zich. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bewindvoering geeft rust. Het biedt u de kans om uw financiële situatie- en daarmee een belangrijk deel van uw leven op orde te krijgen.

Roelofs Bewindvoering is een klein en professioneel bewindvoerderskantoor voor beschermingsbewind waar een persoonlijke benadering centraal staat.

Schuldenregelen hoort niet standaard tot onze taken. Als er sprake is van een complexe schuldensituatie zal de aanvraag voor een schuldenregeling gedaan worden in samenspraak. Deze wordt dan behandeld door een schuldregelende instantie.

Roelofs Bewindvoering Smart FMS   Roelofs Bewindvoering Kasboek

Roelofs Bewindvoering Horus

Roelofs Bewindvoering FTI